TRADIZIONI POPOLARI DELLA SETTIMANA SANTA - Le Poesie


POESIA RECITATA nel quartiere canale
 

 Cristu ca nell’urtu fu pigliatu
Ca di un discepulu sulu fu tradutu
Lu tradimintu s’avia priparatu
Giuda ppi trenta dinari si l’avia vinnutu  


Ca pi lu figliu di Diu fu sdiniatu
Ca pi lu cuddru l’attacca un Giudeu
E Gesù Cristu a sangu sudatu
L’hannu purtatu a casa di Pilatu                 

Sittinzia di morti ciannu datu
Caifas e d’ Arai eranu assitati
Ca di nna foglia di carta hannu
Srivutu. La cunnanna ci detti Pilatu

E va a la mortri lu figliu di Diu
E va a la morti lu pi un peccatu miu
Ca di la so Santa Mamma fu alluntanatu
Lu nustru amuri è lu figliu di Diu

La cruci n’cuddru già si la brazzava
La pleba decisa
E tutti quei ebrei facivanu guerra.
N’cuddru tiniva nna cruna di catina sperra

Morti cchiù chi masciddrata mi detti
Un Giudeu
La vuccuzza a sangu m’abbunnaiu-
Ca pi un tali Simuni Cireneu
La cruci nterra e lu Cristu aiutava
 
Prisenti si trova lu Cinturiuni 
La truppa apprissu la plebi davanti, 
l’Ebrei annigliavanu lu suli
Maria va chiancinnu ccu lacrimi e chianti
 

La Veronica si nni pintì di lu so errori
Lu veli si livà amminzu di tanti
Pi stuiari la facci alu Signori
La facci mbinjta di stu muccaturi

Quantu sospetti sti carniliari
Semila e sessanta li battitura
Stanchi ca nun si puttiru saziari
Ca l’hannu attaccatu cu cordi e lanci.

E ddra minzu la via è Cristu
Ca piglia la terza caduta
La facci ccu la terra ‘mpiccicata
E nun ce nessun riparu

E san Giuanni ca parra ccu Diu
E dici:”O Patri miu,
chi spranza avimmu,
la cruci nterra ca nchiovanu a Diu
 

cu chiova e martiddru.
Ora va cadinnu
Ora nun parru cchiù, mutu mi staiu
Viva la misericordia di Diu”
AUTORE SCONOSCIUTO


 ----------------------------------------------------------------------------------Poesia Recitata  in via Vittorio Veneto


Sarbaturi di nomi si chiamava

 e 'ddra so matri 'ppi truvallu 'nquattru si faciva,

 'ppi capiri unna lu so figliu iera ammucciatu

 "ma unna iera misu stu distinu sbinturatu"?

Pena faciva 'ddra fimmina addulurata

 ca 'ppi daveru di la scarogna fù pigliata,

 ccu iddra c’era San Giuanni ca l'aiutava

 e chiddru ca putiva fari lu faciva.

Strati e curtiglia ivanu firriiannu

 e Maria ca a la genti iva spiannu:

"l’aviti vistu a ma figliu"? diceva

 e nuddru ca notizzi cci ni dava.

Ma San Giuanni giustu vitti di luntanu

na pirsuna e tanti genti vicinu,

Gesù Cristu iera stancu e affamatu

dopu ca li guardii l'avianu frustatu.

Curri San Giuanni, unn'aspittari

Maria unn’avi cchiù a ccu addumannari

'mprestaci lu sciatu 'ppi

arrivari a lu cuspettu di Santu Sarbaturi.

Na donna si fa largu amminzu a la genti

"oh mamma mia chi cci passa ppi la menti?
  
nmanu tinìa strittu un muccaturi

ppi stuiarici la facci a lu Signuri",

a la Vironica mi rifirisciu "oh cari genti"

chiddra ca si pintì di lu sò erruri

e si vosi livari s’ammilinatu

denti ppi mustrarici affettu a lu Signuri.

Na cruna ccu tanti spini cci chiantaru

pisanti cci vinìa lu tirrenu

e ddri guardii cumannati di Pilatu

fina a la cruci l'anu accumpagnatu.

Na fuddra di genti l'aspittatu

forsi ppi darici l'urtimu salutu

Cristu ca pi lu munnu fu disìatu

amminsu a du ladruna fù mintutu.

La genti ancora nun l’avìa caputu

Cristu ppi nuatri avìa murutu

di lu piccatu originali n’avìa sarbatu

Cristu ppi amuri fù ammazzatu.

Ma dopu tri iorna ha risuscitatu

e a tutti ccu la vucca aperta ha

lassatu si nn’acchianà 'ncilu di lu Patri

eternu ppi mannari a la genti amuri fraternu.

AUTORE: MICHELE MAROTTA- Testo tratto da Tradizioni popolari Riesine.
** Esprimo il mio doveroso e sentito ringraziamento all' amico Vincenzo Scibetta per avermi fornito il materiale documentario occorrente a realizzare questa scheda monografica sulla Settimana Santa di Riesi.